Otta Musikkforening og NMF Innlandet ønsker voksenkorps i og utenfor vår region velkommen til KorpsCup Otta lørdag 21. oktober 2023

Les mer om konkurransen i invitasjon og se Otta Musikkforenings nettsider

Følg arrangementet på Facebook og Instagram

Påmeldingsfrist: 17. september 2023.