– Dette studiet kan du følge uansett hvor i Norge du bor, sier førsteamanuensis i korpsdirigering, Morten Wensberg .

– Som student må du delta ved Dirigentuka i Stavanger i august, en praksishelg i januar og en avsluttende eksamen i mai. Resten av studiet kan gjennomføres hjemmefra.

Rettet mot korpsdirigenter

Studiet er rettet mot korpsdirigenter som ikke har noen formell dirigentutdanning fra før og som ønsker å styrke sin dirigentfaglige kompetanse. Det er en forutsetning at man har et eget korps å dirigere, for det er der man gjør hoveddelen av sin praksis i dette studiet. Både skolekorps- og voksenkorpsdirigenter kan søke.

Nettbasert undervisning

– Vi har valgt å kalle dette for Digitale dirigentstudier fordi mye av undervisningen vil være nettbasert, forteller Wensberg.

– Bredbånd og netteknologi er nå så utbredt, så godt og så enkelt å bruke at vi kan flytte mye av undervisningen inn i det «digitale undervisningsrommet». Dette gjør det mulig for oss å tilby et kvalitetsmessig sterkt studietilbud over hele landet!

Tre hoveddeler

De Digitale dirigentstudiene består av tre hovedelementer; de to praksissamlingene og eksamen ved Universitetet i Stavanger, en nettbasert forelesningsserie og veiledning av egen praksis via videosamtaler. Studentene filmer seg selv når de dirigerer sitt eget korps og sender inn utvalgte filmklipp. Deretter avtales tidspunkt for enetimer via videokonferanse der studenten får veiledning på sin egen praksis.

Les mer og søk om studieplass.

Søknadsfrist er 15. desember. (Fremdeles tilbyr UiS bachelor i direksjon som også har søknadsfrist 15. desember)

Studentene må selv betale for kostnadene som er forbundet med å delta ved praksissamlingene i Stavanger. Ellers tar ikke UiS noe for studiet – det er gratis. Studiet gir 30 studiepoeng.

– De relativt beskjedne kostnadene ved dette studiet mener jeg man bør søke arbeidsgiver om å dekke, enten det er korpset eller kulturskolen, avslutter dirigentlærer Wensberg.

– De har alt å tjene på å videreutvikle og etterutdanne sin dirigent!