For at Norges Musikkorps Forbund skal kunne kommunisere godt med alle våre medlemmer, er det viktig at alle opplysninger om hvert enkelt medlem og styremedlem er oppdatert til enhver tid.
Det er i medlemsdatabasen «Korpsdrift.no» du gjør endringer i epostadresser og telefonnummer, sender fakturaer og holder styr på korpset.
Som korpsstyremedlem kan du logge deg inn og vedlikeholde medlemsdatabasen for korpset ditt – alle med et verv i korpsstyret har tilgang.