– Dette er svært gledelige tall. Det er veldig hyggelig at korpsene har tatt så godt imot avtalen med Tryg, og ikke minst; at mange korps nå kan se frem til en hyggelig «payback», sier NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø.

Representanter fra Tryg og NMF hadde et statusmøte nylig, og her kunne Tryg melde om at salget allerede nå er omtrent det dobbelte av målene som var satt for hele året.

– Det er spesielt i sør og øst at salget har vært godt, sier Jannike Sørensen i Tryg.

Korps i medvind

Det korpset som har det høyeste salget i årets første kvartal er Kvernevik Skolekorps i Stavanger. Korpsets medlemmer og – støttespillere har kjøpt forsikringer for totalt nærmere 600 000 kroner, og det gir korpset en utbetaling på ca 4500,- kroner dette kvartalet. Det gode med avtalen er at utbetalingen fortsetter også neste år, med mindre folk sier opp avtalen.

– Dette var overveldende tall, sier leder Lene Jeanette Eftervåg i korpset. Hun forteller at de ikke har gjort noen spesielle tiltak for å få folk til å tegne forsikring i Tryg, men presiserer at de generelt er bevisste på å videreformidle informasjon fra NMF.

– Så var jo Tryg til stede på Rogalandsmesterskapet for skolekorps, korpse er i vekst og vi opplever at folk i nærområdet føler seg veldig knyttet til korpset, sier hun.

På inn- og utpust forteller hun om et korps som har økt fra 27 – 56 musikanter på fire år, og at omgivelsene legger merke til at korpset både har blitt større og låter bedre.

– Men det kjekkeste er likevel når medlemmene forteller til venner og venninner at «du må begynne i korpset – det er kjempekjekt». Det er den beste markedsføringen vi kan få, sier Eltervåg.

Ny utbetaling i august

Korpsene vil få utbetalt pengene fra første kvartal i uke 23. De korpsene som har en provisjon som utgjør under 200 kroner vil ikke få utbetalt penger i denne omgang.

Utbetaling for andre kvartal vil bli gjort innen utgangen av august måned.

NMF inngår avtale med Tryg Forsikring