2022 har fått offisiell status som Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens frivillighetsmelding og i 2022 skal vi feire Norges viktigste lagarbeid. Norges Musikkorps Forbund er en stor frivillig organisasjon og vi skal selvsagt delta i festen. Det arrangementet som er kommet lengst i planleggingen er Korpsfest Oslo og 69 korps skal være med å lage fest i Oslos gater. Men det skal skje mye utenfor hovedstaden også, og på lokalplan er det bare å sette i gang med å lage deres egen korpsfest.

Korpsfest Oslo

Vi har invitert alle korps til Korpsfest Oslo, spydspissen i feiringen denne dagen. Garden og Blåsemafian har allerede bekreftet at de blir med på feiringen.

Påmelding her

Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger etter 15. desember kommer på venteliste.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på korpsfest@musikkorps.no

Promoteringsmateriell til Korpsfest

Redigerbar plakat (bruk skrifttype Trebuchet MS)

Forsidebilde til Facebook-side 

Forsidebilde til Facebook-arrangement

Bilde til Instagram