2022 har fått offisiell status som Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens frivillighetsmelding og i 2022 skal vi feire Norges viktigste lagarbeid. Norges Musikkorps Forbund er en stor frivillig organisasjon og vi skal selvsagt delta i festen. Det arrangementet som er kommet lengst i planleggingen er Korpsfest Oslo, og det blir spydspissen i feiringen denne dagen. Men det skal skje mye utenfor hovedstaden også, og på lokalplan er det bare å sette i gang med å lage deres egen korpsfest.

Søk midler nå

Alle som har fått tildelt en Vår dag i første halvår 2022, må søke midler innen 17. oktober. Det betyr at det er ganske kort frist for å søke midler. Vi vet at noen korps allerede har søkt, og for dere som ikke har gjort det, er det bare å søke. Men husk; dere må samarbeide med en annen organisasjon. Men det kan f.eks være nabokorpset, eller skolen der korpset holder til. Les deg opp på søknadskriteriene og søk – det er mulig å få inntil 25 000 kr i støtte.

SØK STØTTE TIL KORPSFEST

Det går også an å lage en lokal Korpsfest 4. juni selv om dere ikke får støtte. Bruk tilgjengelig materiell til å lage plakater og facebookbannere og marker Frivillighetens år i lokalsamfunnet deres.

 

Promoteringsmateriell til Korpsfest

Redigerbar plakat (bruk skrifttype Trebuchet MS)

Forsidebilde til Facebook-side 

Forsidebilde til Facebook-arrangement

Bilde til Instagram

 

Påmelding til Korpsfest i Oslo åpner 18. oktober i program.no [påmeldingslenke kommer].
Pris: 1500 kr