Mål for prosjektet “Korpsglede for alle – en konsertserie” er å øke aktivitet av høy kvalitet i det enkelte medlemskorps for å styrke medlemsutviklingen over tid.

Korps kunne søke om tilskudd på kroner 30 000 –100 000,-  for å gjennomføre en konsertserie.
Prosjektet «Korpsglede for alle – en konsertserie» skal inspirere korpsene til å bryte noen av sine faste mønstre, tenke nytt og målrettet.
Det er viktig at korpset er bevisst på å skape korpsglede på øvelsene gjennom fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. Korpset må også jobbe for å skape korpsglede for publikum, presse, politikere og lokalsamfunn gjennom positiv formidling. Økt kjerneaktivitet fører til mestring som gir glede for musikantene, og høy kvalitet gir glede for både musikanter og publikum.

Både skolekorps og voksenkorps kan søke om gjennomføring av en konsertserie.  For å sikre at det er barn og unge som i hovedsak blir tilgodesett, vil 2/3 av tildelingen øremerkes skolekorpsene.

Rapportering

Korpsene rapporterer og laster opp regnskap i søknaden. Det vil si – finn eposten fra program.no som dere mottak som bekreftelse ved søknad. Eposten inneholder søknadsskjemaet. Skjemaet er utvidet med et rapporteringsskjema.

Dersom du har spørsmål til ordningen, ta kontakt med din region på epost.
Midlene utbetales etterskuddsvis etter innlevering av rapport og regnskap.

NB! Det er en forutsetning at korpset har betalt medlemskontingent for å få utbetalt støtte.