Resultater Nordnorsk Høstspill 2018

Aspirantkorps
Grooveprisen: Narvik aspirant og juniorkorps

 

Skolekorps
1 Støver Skolekorps 90
2 Narvik Skolekorps 89
3 Saltvern Skolekorps 88
4 BLÆS 86
5 Leknes Skole- og ungdomskorps 85,5
6 Sørreisa Skolekorps 85
7 Finnsnes Skolemusikkorps
Publikumsprisen: Finnsnes Skolemusikkorps

 

Generasjonskorps
1 Familieorkesteret 86
2 Kvaløya Musikkforening/Borgtun Musikkorps 85
3 Ankenes Skolekorps 83
Publikumsprisen: Familieorkesteret

 

Voksenkorps
1 Sørreisa Musikkforening 90
2 LKAB Musikkorps 89,5
3 Kila Musikkforening 89
4 Vestvågøy Janitsjar 88
Midt-Troms Brass 86,5
Publikumsprisen: Kila Musikkforening

 

Nordnorsk Høstspill arrangeres for

 • Aspirant- og juniorkorps
 • Skolekorps
 • Generasjonskorps
 • Amatørkorps

Nordnorsk Høstspill avvikles på Folkets hus, kulturhuset i Narvik. Den musikalske prestasjonen vil bli bedømt av to dommere med musikkfaglig bakgrunn og det vil også være en publikumspris i hver klasse. Drillere er selvsagt også velkomne til å drille mens korpset spiller, men det vil ikke påvirke poengvurderingen for korpset. Det vil være god plass på scenen for dette.

Det vil bli kafè i Galleri Ofoten, der det tilbys lapskaus, baguetter, frukt og kaker, samt drikke. Vi har gjort om litt slik at det blir bedre plass i kaféen og opppakking blir i et eget rom.

Påmeldingsfrister:

10 september: Frist for å levere inn påmeldingsskjema del 1. Påmeldingsskjema del 1 Narvik 2018
1 oktober: Frist for å melde inn detaljer i påmeldingsskjema del 2. Påmeldingsskjema del 2 Narvik 2018

Begge skjemaene sendes til christina@musikkorps.no

Viktig info:

 • Alle korps må ha lest konkurransereglementet (se egen fane under)
 • Alle som deltar skal være meldt inn i korpsdrift innen 30. september
 • Alle korps må levere inn nøyaktig liste over alle som skal delta innen 1 oktober. Denne lista hentes i korpsdrift. (Se under reglement)
 • Alle korps må sende inn musikkvalg og partiturer i henhold til skjema del 2.
  Alle korps har 15 min spilletid fra første tone er satt til siste tone er spilt. Eventuelle pauser mellom stykker må beregnes inn i dette tidsrommet. Dersom noen ønsker å marsjere/spille når de går inn, regnes dette som en del av spilletiden. Dette er av hensyn til konkurranseavviklinga. Dersom korpsene overskrider spilletiden, vil det forårsake forsinkelser.

 

 • Vær oppmerksom på at all korrespondanse som har med overnatting, at og oppakking går gjennom teknisk arrangør. Dere vil bli kontaktet angående dette.
 • All korrespondanse som gjelder selve konkurransen, reglement, spilletid osv går via NMF.
 • Det vil komme to separate faktura, en fra NMF for konkurransedeltakelse og en fra teknisk arrangør for eventuell overnatting på skole og bespisning.

 

 

Eventuelle spørsmål om mesterskapet rettes til daglig leder: christina@musikkorps.no eller 95164693.