Mesterskapet arrangeres for

  • Aspirant- og juniorkorps
  • Skolekorps
  • Generasjonskorps
  • Amatørkorps

Konkurransen avvikles på Folkets hus, kulturhuset i Narvik. Den musikalske prestasjonen vil bli bedømt av to dommere med musikkfaglig bakgrunn og det vil også være en publikumspris i hver klasse. Drillere er selvsagt også velkomne til å drille mens korpset spiller, men det vil ikke påvirke poengvurderingen for korpset. Det vil være god plass på scenen for dette.

Det vil bli kafè i Galleri Ofoten, der det tilbys lapskaus, baguetter, frukt og kaker, samt drikke. Vi har gjort om litt slik at det blir bedre plass i kaféen og opppakking blir i et eget rom.

Påmeldingsfrister:

10 september: Frist for å levere inn påmeldingsskjema del 1. Påmeldingsskjema del 2 Narvik 2018 Påmeldingsskjema del 1 Narvik 2018
1 oktober: Frist for å melde inn detaljer i påmeldingsskjema del 2. Påmeldingsskjema del 2 Narvik 2018

Begge skjemaene sendes til christina@musikkorps.no

Viktig info:

  • Alle korps må ha lest konkurransereglementet (se egen fane under)
  • Alle som deltar skal være meldt inn i korpsdrift innen 30. september
  • Alle korps må levere inn nøyaktig liste over alle som skal delta innen 1 oktober. Denne lista hentes i korpsdrift. (Se under reglement)
  • Alle korps må sende inn musikkvalg og partiturer i henhold til skjema del 2.
    Alle korps har 15 min spilletid fra første tone er satt til siste tone er spilt. Eventuelle pauser mellom stykker må beregnes inn i dette tidsrommet.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om mesterskapet rettes til daglig leder: christina@musikkorps.no eller 95164693.