Korpsstevner har en lang og god tradisjon i vår musikkorpsbevegelse. Stevnene er en dag fylt av flott musikk, gode venner og gode opplevelser. Neste års stevne er satt til 1. juni 2025.

Det er NMF Øst som tildeler arrangør-rettighetene, men korpset står meget fritt til å velge innhold og rammer for stevnet. Det er fortrinnsvis jubilerende korps som har anledning til å søke som stevnearrangør, men geografisk spredning spiller også inn. Regionstyret tildeler stevnet.