Korpsstevner har en lang og god tradisjon i vår musikkorpsbevegelse. Stevnene er en dag fylt av flott musikk, gode venner og gode opplevelser.

Vi jobber med å finne et arrangørkorps, men så langt har det ikke kommet noe på plass.