I retningslinjene for drillkonkurranser pr. 1. september 2019 er kortprogram en egen konkurranseklasse, der poengsummen ikke blir lagt til drilldans solo-poengsummen. Man trenger heller ikke stille med drilldans solo for å kunne stille med kortprogram.

Hensikten med kortprogram er å perfeksjonere teknikk innen «byggesteinene» i drill innenfor både contact material, rolls og aerials, samt dansebevegelser. Kortprogram består av åtte obligatoriske elementer som utføres i en fast rekkefølge med ansiktet mot front og med staven i standardretning (med klokka). De obligatoriske elementene skal starte på første telling (telling 1) i de ulike åtterne.

Tempo og ferdighetsnivå vil bestemme hvor lang tid utøveren bruker på å fullføre hvert enkelt element, det er ikke noe minimumstid for hvert element. Fra og med første telling i et element er det 2×8 tellinger før neste element starter. Mellom hvert element brukes den ledige tiden effektivt til å finne tilbake til senter av gulvet. Eventuelt tilleggsmateriale mellom elementene blir ikke bedømt.

Bedømming
Hvert obligatoriske element bedømmes på en skala fra 0 til 10 poeng, hvor også tideler benyttes. Elementene bedømmes etter perfeksjon på drillteknikk og kroppsteknikk, samt om momentene er utført etter beskrivelsen og starter på riktig telling. Dommerne setter én score for element 6A, og en annen score for element 6B. Deretter regnes det ut et gjennomsnitt av disse to som blir gjeldende som score for et samlet Contact material-element. Maksimal oppnåelig poengsum i kortprogram er 80,0 poeng.

Mist/stopp
Ved mist eller stopp (rolls) med staven, stopper også bedømmelsen av elementet der staven ble mistet/stoppet. Ved mist skal man fullføre bevegelsene uten stav. Dommerne vil da vurdere hva som ble utført og på hvilket nivå det ble utført. Unntaket er i element nr. 6A, der utøveren ved mist skal ta opp staven og fullføre element 6B.

Musikk
Musikken i kortprogram er standard, og det er ulik musikk for kvinner og menn. Musikken er 1 minutt og 17 sekunder lang, og den kan lastes ned her.

Beskrivelse av de åtte obligatoriske elementene:

Beskrivelse av kortprogram

Videodemonstrasjon

Element 1, 2, 3, 4 og 5:

 

Element 6A og 6B:

 

Element 7 og 8:

 

Valgfri alternativ variant av element 1 (splitthopp med venstre ben foran):

 

Valgfri alternativ variant av element 7 (illusion der venstre ben er i gulvet):