Geir Aker har mange års erfaring fra forsvaret, alt fra millimeterpresisjon i Gardens Drilltropp til lederutdanning  ved befalsskole. Han har også jobbet med mennesker som har falt litt utenfor i samfunnet av ulike grunner. Hans korpskarriere startet da han som sjuåring marsjerte etter skolekorpset, og ville være som dem, ville bli en del av korpset. På sin særegne måte pekte han på forskjeller og likheter mellom marsjering og samhandling forøvrig. Han pekte på hvordan det å være tydelig og stille riktige krav gir selvtillit og motivasjon.

Årets musikalske åpning var ved Ensemble Meno som er en ungdomsbedrift fra Skien videregående skole. Alle medlemmer av korps i Grenland. Musikantene høstet stor applaus for sine innslag.

Konferansen fortsetter videre med kurs for både dirigenter, styrerepresentanter og materialforvaltere, hvor en kan hente både inspirasjon og praktiske tips til bruk i korpshverdagen.

Kvelden er satt av til festmiddag, sosialt samvær, og sist, men ikke minst, øvelse og konsert med konferansens eget korps, Bølgeblikkbandet.