Her kan du lese hele brevet som er sendt til statsråden.

 

Vi anmoder om et snarlig møte fordi det frivillige arbeidet i organisasjonene innenfor Norsk musikkråd er i ferd med å kollapse. Det er krisestemning ute blant våre medlemmer. Norsk musikkråd representerer 250.000 enkeltmedlemmer som ser at det de har grunnlagt, elsket og arbeidet hardt med er i ferd med å svinne hen. Uten økonomisk hjelp er vi redde for at frivillighetsarbeidet vil ligge dødt i mange år fremover – og aldri vil kunne reise seg tilbake til det nivået vi nå, etter fattig evne, forsøker å vedlikeholde.

Stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den vil ikke gi oss noen mulighet for å generere helt nødvendige inntekter slik at de kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Det er helt avgjørende for korpsenes og musikklivets framtid at det gjøres endringer, og at de kommer raskt.

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund organiserer til sammen de langt fleste av landets drøyt 1700 musikkorps. Stimuleringsordningen for idrett og frivillighet ikke treffer korpsene.

Norsk musikkråd representerer ytterligere 5000 kor, band, orkestre og arrangører, og er i likhet med korpsorganisasjonene sterkt bekymret for situasjonen som nå har oppstått.

Korpsorganisasjonene hadde møte med kulturministeren om den første tiltakspakken for idrett og frivillighet våren 2020. Grunnen var at tiltakspakken ikke møtte behovene til korpsene i Norge. Kulturministeren lyttet til oss, og da tiltakspakke 2 og 3 ble lagt fram, var det gjort justeringer som i stor grad har berget korpsene gjennom pandemien så langt. Det gode arbeidet som ble gjort i fjor, er vi redd for er bortkastet dersom stimuleringsordningen blir stående som den er nå uten supplerende tiltak.

Svært mange kor, korps og orkestre er i en særstilling når det kommer til finansieringsmodell. Det er fortsatt egengenererte inntekter fra loppemarkeder, basarer, dugnader for andre arrangører, bingoinntekter og så videre, som utgjør den vesentligste delen av inntektene. Og det er våren som er den aller viktigste perioden korpsene har når det gjelder inntektsbringende arbeid. Det samme er tilfelle for en rekke kor og orkestre. Inntekter som ikke lot seg generere i vår, kan ikke utsettes til høsten og bidra til samme resultat.

Med vennlig hilsen

Morten Skaarer (s)
Styreleder Korpsnett Norge

Rita Hirsum Lystad (s)
President Norges Musikkorps Forbund

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (s)
Styreleder Norsk musikkråd

Les også:
Sinne og fortvilelse over stimuleringsordning

Nye restriksjoner gir store tap