President i NMF, Rita Hirsum Lystad er godt fornøyd med at kulturministeren tar seg tid til et eget møte om korpsenes situasjon. Hun har fått mange tilbakemeldinger fra korps som nå opplever at inntektsgrunnlaget forsvinner.

– Det begynner å bli alvorlig. Den krisepakken som kom og som har søknadsfrist i dag, treffer ikke korpsenes behov i det hele tatt. Jeg  har kalt det skivebom og jeg gjentar dette. Det er nødt å komme på plass en ny pakke som treffer inntektstapet korpsene opplever.

Onsdag 29. april får hun anledning til å møte kulturminister Abid Raja sammen med generalsekretær Karl Ole Midtbø.

– Vi er glad for at ministeren har sagt ja til å møte oss. Den første krisepakka hadde et voldsomt fokus på billettinntekter, men det er ytterst få korps som har billettinntekter som en vesentlig inntektskilde. I møtet med ministeren vil vi forklare at det er bortfallet av store inntektskilder som loppemarked og store dugnadsjobber som er problemet. Vi har oppfordret korpsene til å unngå permitteringer av dirigenter og instruktører, men på et visst tidspunkt er korpskassa tom, sier Midtbø.

Presidenten håper møtet, som er berammet til onsdag i neste uke, vil få kulturministeren til å forstå hvor alvorlig situasjonen er.

– Han ønsker korps på 17. mai, og han ønsker forhåpentligvis korps resten av året også. Da må det komme penger på bordet. Det er snakk om inntektstap for hundrevis av millioner, og hvis ikke dette blir kompensert på en eller annen måte, så ser det mørkt ut for mange.

President i NMF, Rita Hirsum Lystad

Også Korpsnett Norge deltar

– Det er svært gledelig at kulturminsteren nå har funnet til å møte oss. Vi har klare forventninger til møtet, og ser frem til å legge frem våre synspunkter for statsråden, sier styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.

– Vi så med en gang at den nåværende krisepakken for idrett og frivillighet ikke ville hjelpe musikkorpsene. Derfor har vi jobbet hardt for å få departementet til å utarbeide en ny og mer målrettet tiltakspakke, som gir korpsene en mulighet til å klare seg. Det skal vi gjøre det vi kan for å få kulturministeren med på, fastslår Skaarer.

– Vi har registrert at han synes korpsene er så viktige at det er kommet egne retningslinjer for korps på 17. mai. Vår bekymring er at det fort blir færre korps 17. mai i årene framover om ikke det blir tilført friske penger nå ganske fort. Uten inntekter denne våren vil mange korps ikke klare seg, avslutter han.