Dermed har kulturministeren både utvidet søknadsperioden og lagt mer penger i potten.

FORTSATT IKKE FORNØYD: Rita Hirsum Lystad er fornøyd med utvidelsen av ordningen, men det mangler fortsatt en del på innretningen.

– Vi er selvsagt fornøyd med utvidelsene, både i tid og i kroner og øre, men det gjenstår å se om potten er stor nok.  Vi er fortsatt ikke fornøyd med at avkortingen, som gjør at korpsene bare vil få tilbakebetalt inntil 70 % av utgiftene.  Vi hadde også forventet å bli hørt på kravet vårt om at beløp under 200 000 skulle dekkes fullt ut.  En nedre grense på 25 000 rammer også de minste korpsene, så vi vil fortsatt arbeide for å få gjennomslag for alle våre krav.

Så skjønner jeg godt korpsene som venter utålmodig på at søknadsskjema skal bli tilgjengelig, men her må vi vente til revidert nasjonalbudsjett vedtas i Stortinget 19. juni, sier NMFs president Rita Hirsum Lystad i en kommentar.

I stortingsproposisjonen står det: «For å sikre likviditeten i sektoren legges det opp til løpende utbetalinger.»

Ordningen skal forvaltes av Lotteritilsynet og søkere må dokumentere tap gjennom å kunne vise frem budsjett over planlagte inntekter og utgifter for planlagte arrangement.