NMF Trøndelag tilbyr gratis kurs for slagverkere!
Lærer er Jon Gunnar Gundersen. Han er profesjonell slagverker ansatt i Trondheim Symfoniorkester. I tillegg underviser han ved kulturskolen i Trondheim og har jevnlige oppdrag med Luftforsvarets Musikkorps.

Informasjon til deltakere:

På kurset vil Jon Gunnar gå gjennom alle slagverksinstrumentene i korpset og gi spesiell innføring i de melodiske instrumentene. Slagverkerne skal selvfølgelig spille selv og trene på sine ferdigheter.

Ta med egen skarptromme på høyt stativ og stikker. Ta også med øvingspad.
NB! Pga. mange påmeldte ber vi om at de som har xylofon i eget korps tar med seg denne på kurset.

Lunsj serveres kl. 13.00

Velkommen!

Slagverkskurset er satt opp av NMF og arrangeres i samarbeid med Ørland Barne- og Ungdomskorps og Musikklaget Kornetten. Dette er en ekstra satsing under Musikkorpsenes år 2018!