NMF Trøndelag tilbyr gratis kurs for slagverkere!

Lærer er Jon Gunnar Gundersen. Han er profesjonell slagverker ansatt i Trondheim Symfoniorkester. I tillegg underviser han ved kulturskolen i Trondheim og har jevnlige oppdrag med Luftforsvarets Musikkorps.

På kurset vil Jon Gunnar gå gjennom alle slagverksinstrumentene i korpset og gi spesiell innføring i de melodiske instrumentene. Slagverkerne skal selvfølgelig spille selv og trene på sine ferdigheter. Ta derfor med egen skarptromme på høyt stativ og stikker.

Kurset vil også være nyttig for dirigenter. Dirigentene tilbys å være observatører.

Deltagerne får servert lunsj.

Slagverkskurset er satt opp av NMF og arrangeres i samarbeid med Ørland Barne- og Ungdomskorps og Musikklaget Kornetten. Dette er en ekstra satsing under Musikkorpsenes år 2018!