Ungfritid.no (Fritidsaktiviteter for barn og unge) er en plattform for rekruttering med en målsetting om flere barn og unge inn i varig organisert aktivitet.

Ungfritid.no bygger på  Fritidserklæringen (Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir sin målsetting om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon , som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv)

Nettstedet Ungfritid.no driftes av Frivillighet Norge. De har som målsetting vekst og utvikling i frivilligheten.

Om du er styremedlem i et skole- og kombinerte korps + drill  og gikk glipp av kursene med Dorthe Westgaard, blir det nye kurs: 26. mai kl. 1000 og kl. 1900. Påmelding kommer.