Under NM 2020 blir det noen endringer i kvalifisering til mesterskapet. NM korpsdrill har de siste årene vært svært populært. For å sikre tilfredsstillende konkurranseforhold for alle utøvere må vi begrense antall starter. Kvalifisering til NM foregår fortsatt under våre regionale mesterskap: Skjærgårdsdrill i Sør, H/O-mesterskapet i Innlandet, Vinterpokalen i Hordaland, Østlandsmesterskapet i drill i Øst, Nordlysdrilliaden i Nord-Norge, Midtnorsk mesterskap i drill i Nordvest, Rogadrill i Rogaland og Trøndersk Mesterskap i drill i Trøndelag.

 

Solo og duett

På NM Korpsdrill 2020 er det satt av 15 plasser i hver aldersklasse i hver av de ulike solistklassene og 10 plasser i hver av duettklassene. Det blir egne gutteklasser under NM i solo. På NM blir det konkurranse for utøvere i preteen, junior, senior og adult i solistklassene. I duett blir det kun deltakelse i junior og senior. 

For å kvalifisere seg til NM blir høyeste poengsum etter trekk automatisk lagt inn i vårt nye system program.no. Systemet regner da ut og rangerer topp 15 i hver solist klasse og topp 10 i duettklassene av de som har meldt seg på NM. Hvis en solistklasse har poenglikhet, f.eks fra 12 plass til 18 plass har samme score, blir kun topp 12 invitert, samme blir gjeldende for duettklassene. Vi vil vurdere å ta inn flere i enkelte klasser dersom andre klasser ikke fylles opp. Oversikt over kvalifiserte til NM blir offentliggjort 27. april 2020. Vi gjør oppmerksom på at det ikke spiller noen rolle hvilken divisjon man har stilt i under det regionale mesterskapet – det er de 15/10 beste som kvalifiseres.

 

Tropp

I tropp er det åpen påmelding, og det blir konkurranse i preteen-, junior- og seniortropp. I troppsklasser er det ikke mulig å endre på deltakere etter 1. februar, med unntak av forhold som gjelder sykdom og erstattere, se §10 i reglementet. Reserver skal også oppføres sammen med øvrige troppsmedlemmer. Etter 1. februar vil troppene få en ny frist for å markere hvem i troppen som er reserver.

HER er oversikt over de regionale mesterskapene mellom januar og april 2020.

HER er link til NM-påmeldingen.