På grunn av den svært uklare smittesituasjonen i landet og Europa forøvrig – og utsiktene for tiden som kommer – ser ikke Forbundsstyret det som forsvarlig å planlegge for å sende NMF-medlemmer til EM drill i Kroatia, påsken 2021. På bakgrunn av dette er det heller ikke naturlig å arrangere uttakskonkurranse til dette mesterskapet.

NMF har dialog med NBTA Europe og vi har oppfordret dem til å utsette EM i Twirling til senere i 2021.

Vi har full forståelse for at dette er en skuffende beskjed å få, og vi oppfordrer alle til å stå på videre og jobbe sammen. NMF jobber nå med planleggingen av digitale og regionale tilbud.

Ta gjerne kontakt med de nasjonale drillkonsulentene ved spørsmål.