Landsmøtet – det 38. i rekken – skulle egentlig funnet sted i Stjørdal siste helg i april. For første gang ble et landsmøte i NMF utsatt. Helgen 9-11. oktober ble utpekt som ny helg, men koronasituasjonen i høst har tvunget frem en hybridløsning for årets landsmøte.

– Det blir en digital løsning, men den enkelte delegat sitter ikke hver for seg. Hver region med sine delegater er samlet på et dertil egnet sted, og det vil bli brukt talerstol på alle plassene. Forbundsstyret er samlet i Bergen sammen med møteledere og kontrollkomiteen, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

Han innrømmer at det blir spennende å se om den tekniske biten går som den skal.

– Vi har gjort en del tester og det ser bra ut.

Innstilt til sin fjerde periode

Rita Hirsum Lystad har vært president i NMF siden 2014.  Valgkomiteen har innstilt henne på en fjerde periode, og dersom hun blir valgt i helgen, går hun løs på sin fjerde periode. Blir hun sittende ut perioden, må vi tilbake til 1969 for å finne en president med like lang fartstid. Til gjengjeld var Einar M. Wie president i NMF i 23 år.

Rita Hirsum Lystad var også gjest i torsdagens NMF-aktuelt, du kan se sendingen her.

Valgkomiteens innstiling er tuftet på kontinuitet, ispedd noen nye fjes. Som visepresident er Christian Børresen innstilt, dermed ønsker man at tospannet fortsetter. På de ordinære styreplassene er det gjort plass til tre nykommere. Det er
Gina Russell (53), Rebecca Selnæs (25) og Erling Johan Myrseth (54).  Førstnevnte har drill som kompetanseområde, mens sistnevnte har en fortid som ansatt i NMF. Først i NMF Nordvest, deretter i NMF Øst.  Myrseth har også vært rektor i kulturskolen i Asker.

NMF er viktig

Den yngste av de som er foreslått som styremedlem er Rebecca Selnæs. Hun sitter i dag i Creo sitt forbundsstyre, noe hun har gjort siden 2017.

– Jeg ble valgt inn som studentrepresentant, men nå er jeg ferdig å studere.

Etter studier i Stavanger har Rebecca – som opprinnelig er fra Trondheim – flyttet til Sortland, der hun livnærer seg som messingpedagog i kulturskolen.

– Jeg stortrives med det og dirigerer også Sortland Juniorkorps.

– Hva er motivasjonen din for å stille til valg i NMFs forbundsstyre?

– For det første har jeg et stort hjerte for korps, og NMF som organisasjon er viktig for at korpsbevegelsen skal blomstre. Så håper jeg at jeg kan ta med meg noe av erfaringen fra styrearbeidet i Creo inn i forbundsstyret. Samtidig som jeg også ønsker  å lære, avslutter Rebecca, som spilte i Grenaderkorpset og ett år i Nidarholm mens hun bodde i Trondheim.

Disse står på valg

Årets landsmøte vil mest sannsynlig bli et konsoliderende landsmøte. Økonomien i organisasjonen er solid, medlemstallene viser en svak økning to år på rad og strategiplanen frem mot 2022 er det stort sett konsensus om. Landsmøtet skal bl.a. vedta retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur. Også vedtektene skal gjennom en revisjon.  Mest spenning knyttes nok til valget av nye posisjoner. Valgkomiteens innstilling er følgende:

Innstilling til Forbundsstyret 2020-2022
Presidentskapet
President Rita Hirsum Lystad, Øst (gjenvalg, 57 år)
Visepresident Christian Børresen, Innlandet (gjenvalg, 58)
Styremedlemmer
Jørgen Foss, Øst (gjenvalg, 31)
Vigdis Villanger, Hordaland (gjenvalg, 63)
Sverre Skjauff, Hordaland (gjenvalg, 23)
Gina Russell, Øst, (ny, drill, 53)
Rebecca Selnæs, Trøndelag (ny, 25)
Erling Johan Myrseth, Øst (ny, 54)
Varamedlemmer
1.Christin Nyland, Innlandet (gjenvalg, 50)
2. Stine Sivertsen, Nord-Norge (ny, 40)
Ansatterepresentanter til styret – (velges ikke av landsmøtet)
Birgitte Grong, styremedlem
Finn Arne Dahl Hansen, vararepresentant
Innstilling til Kontrollkomiteen
Leder Alfred Stabell, Nord-Norge (ny)
Eirik Helland, Hordaland (gjenvalg)
Eldbjørg Sture, Øst (ny)
Vara Bjørg Odland, Rogaland (gjenvalg)
Innstilling til Valgkomiteen
Leder Bjørn Frode Hansen, Trøndelag (ny som leder, medlem sist periode)
Inger-Andrea Østby, Hordaland/Nord-Norge (ny, styret sist periode)
Stig Ryland, Hordaland (ny)
Bård Granerud, Øst (ny)
Hanne Maren Kristensen, Innlandet (ny)

Du kan følge hele landsmøtet her:

Landsmøtet dag 1

Landsmøtet dag 2