Landsmøtet 2018 er avsluttet, og møtet vedtok tre uttalelser.

En inkluderende korpsbevegelse
I NMFs handlingsplan er inkludering en av tre verdier og en del av formålet vårt er å gjøre korps til en attraktiv fritidsinteresse for ALLE barn, unge og voksne. Inkludering i korps er ikke begrenset til å gjelde kun for nye befolkningsgrupper. Korps skal inkludere alle uavhengig av økonomi, legning, etnisitet, utseende, religion, kultur og bakgrunn. Arbeidet som blir gjort i inkluderings-sammenheng genererer stort engasjement, og det blir jobbet effektivt for å kunne gjennomføre ulike bærekraftige tiltak.

Les hele uttalelsen her

Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge!
Et kjennetegn ved norsk kulturliv er den tette forbindelsen mellom frivillig kulturliv og profesjonell virksomhet og at kultur er et fler-departementalt anliggende. Dette har også vært kjennetegnet for norsk korpsbevegelse, men den aktuelle forsvarspolitiske utviklingen innebærer en vesentlig svekkelse av Forsvarets Musikk. På sikt er dette også en svekkelse av hele den norske korpsbevegelsen, slik vi kjenner den i dag.

Les hele uttalelsen her

Utviklende samarbeid mellom kulturskole og korps
Kulturskolene i Norge er mangfoldige og aktiviteter i kulturskolene gjenspeiler ofte det frivillige kulturliv i den enkelte kommune. Det er bra, men er også utfordrende ved at det er stor grad av ulike tilbud og samarbeidskonstellasjoner med det frivillige kulturlivet. Videre er det en utfordring at nødvendige faglige og ressursmessige endringer må forankres i den enkelte kommune.

Les hele uttalelsen her

Ny Sølvtrompet
Christer Johannesen ble lørdag kveld tildelt Sølvtrompeten, forbundets høyeste utmerkelse. Johannesen er en norsk offiser, musiker og korpsdirigent. Han ledet i en årrekke Forsvarets musikkorpsvirksomhet og har spilt en sentral rolle i utviklingen av den sivile janitsjar- og korpsmusikken i Norge.

Under Johannesens direksjon vant Telemark janitsjarorkester førstedivisjon i verdensmusikkonkurransen i Kerkrade. Johannessen har dirigert Lillestrøm Musikkorps og Sarpsborg Janitsjar til seier i norgesmesterskap. I en årrekke dirigerte han også Sarpsborg Guttemusikkorps og vant med korpset norgesmesterskap for skolekorps.

På lørdag valgte landsmøtet nytt forbundsstyret – for perioden 2018-2020

Ny økonomimodell og handlingsplan
Landsmøtet vedtok også en ny økonomimodell for organisasjonen, budsjett og en offensiv strategiplan for de neste årene.

Melder seg inn i Norsk Musikkråd

Landsmøtet vedtok også enstemmig at man igjen søker medlemskap i Norsk Musikkråd.