Dermed er det en rutinert toppledelse som skal ta NMF videre de neste to årene. Valgkomiteen hadde innstilt på Morten Hagevik som ny visepresident, men han tapte med knappest mulig margin mot Christian Børresen, som har vært styremedlem i to perioder.

– Nå er jeg veldig glad og veldig stolt, og klar for to nye år, sier Rita Hirsum Lystad idet hun haster videre i et nytt forberedende møte.

Også visepresidenten var godt fornøyd etter at resultatet var kjent.

– Dette er vel det som kalles close race, sier den sindige hedmarkingen. Og det kan man si. Stemmeresultatet viste 34-32. Hans motkandidat Morten Hagevik var en av de første som var fremme og gratulerte Børresen.

– Jeg er opptatt av at vi nå må få mulighet til å jobbe med formålet vårt. Nå har vi brukt mye tid på intern organisering. Samtidig skal vi fortsette å trygge den grunnmuren vi har bygget med en god økonomi i bunn, sier Børresen.

På resten av forbundsstyret ble det én endring. Marianne Øksnes Dahlheim ble valgt til ordinært styremedlem, mens Per Qvarnstrøm ble valgt som 1. varamedlem.

Det nye styret

Etter at valget var gjennomført, ser NMFs forbundsstyre slik ut for perioden 2016 – 2018:

President: Rita Hirsum Lystad
Visepresident: Christian Børresen (ny)

Styremedlemmer:
Lise Hagen Rebbestad
Jørgen Foss
Inger Andra Østby (ny)
David Hveem (ny)
Marianne Øksnes Dalheim

Varamedlemmer:
1. Per Qvarnstrøm (ny)
2. Jacob Falck (ny)
3. Anita Nøring

Kontrollkomiteen og valgkomiteen blir valgt på landsmøtets siste dag, 24. april. Ellers har Landsmøtet landet den omfattende organisasjonssaken, med få endringer til Forbundsstyrets forslag til vedtak. Flere benyttet anledningen til å skryte av prosessen under innleggene fra talerstolen. I morgen er detblant annet  NMFs handlingsplan og budsjett som står på dagsorden.