Regionstyret i NMF Øst inviterer til Ledermøte på Lillestrøm. Ledermøtet skal drøfte saker som legges frem av regionstyret.

Viktige temaer drøftes

Ledermøtet tar opp viktige temaer for korpsene, og etter vårens ringerunde er det nok å prate om. Følg med på disse sidene for mer info så snart dette er klart!

Praktisk

Ledermøtet er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps, men på grunn av bestillinger er vi nødt til å kreve påmelding.

Samlingen avsluttes med konsert av regionens musikalske fyrtårn: Regionkorps Øst under ledelse av Geir Holm! Konserten med RØST er gratis for tillitsvalgte som deltar på Ledermøtet. Deltakelse fordrer påmelding.