VIKTIG OPPDATERING: I lys av de siste dagers utvikling i smittetall, og i tråd med lokale helsemyndigheters pålegg, flyttes årets ledersamling over på digital flate. RØST-konserten er dessverre også avlyst. Vi holder på møtetidspunkt, men korter ned litt på programmet – møtet vil altså vare fra 12.00 til ca. 14.00.

I november inviterer regionstyret igjen til ledersamling. Musikksjef Rune Hannisdal kommer for å snakke om et alltid like aktuelt tema: rekruttering – og hvordan holde på medlemmene.

Men først en opptakt

Men for å sette rekruttering i en større sammenheng inviterer vi til Opptakt!: et digitalt forspill til ledersamlingen, der Torbjørn Lomelde vil innlede om Synlighet og samfunnsrolle – hvordan oppleves korpsene fra utsiden?. Torbjørn er leder for markedsavdelingen i Tryg forsikring, og skal bidra til å løfte korpsenes blikk inn mot ledersamlingens hovedtema. Møtet går digitalt 17. november.

Viktige temaer drøftes

Ledersamlingen tar opp viktige temaer for korpsene, og etter vårens ringerunde er det nok å prate om. I tillegg vil regionstyret og møtedeltakerne stake ut kursen fremover.

Praktisk

Samlingen er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps, mot påmelding.