Det er president Rita Hirsum Lystad som skal lede møtet, og hun ser frem til en helg med viktig arbeid og gode diskusjoner.

– Det viktigste er å starte arbeidet med å iverksette den nye strategiplanen vår. Hovedtemaet for samlingen er oppfølging og konkretisering av strategien for 2022-2026. Her er det helt sikkert noe som vil være felles og noe som vil være spesielt for regionene og nasjonalt ledd. Det vil bli opp til oss å drøfte sammen hva den nye strategiplanen skal bety i arbeidet fremover.

– Hva er den største utfordringen for NMF fremover, slik du ser det?

– For NMF som organisasjon så er det det å prioritere. Det er så mye vi har lyst til å få til. Da må vi bruke strategiplanen og spørre oss selv – er det vi driver med nå i tråd med den? Strategiplanen må være et aktivt styringsverktøy, sier en engasjert president.

Gruppearbeid er en stol del av disse samlingene. Her fra NMF sitt landsmøte i Bergen i april.

Viktig arbeid

Helgens program er fullspekket med viktige temaer om fremdrift og utvikling av korpsbevegelsen. Mange utviklingstrekk i samfunnet er med og påvirker, og pandemien er et godt eksempel på dette. Lystad ser fremdeles lyst på fremtiden.

– Jeg tenker at vi har et godt fundament å bygge på etter pandemien, som vi tross alt har håndtert bra. Det er et stort engasjement der ute og konserter, konkurranser og forestillinger er i full gang. Det er et godt tegn. Vi har jo litt å ta igjen etter to år med pandemi.

En god møteplass

Selv om deltakerne har en solid arbeidshelg i vente, er det også en god møteplass for kolleger og gode venner.

– Jeg gleder meg til å treffe alle de fine folka som vil så mye for korpsbevegelsen. Bare det er korpsglede for meg. Og det å få være en del av dette trygge fellesskapet hvor vi alle kan oppleve mestring og utvikle oss – det er utrolig fint. Og så blir det helt sikkert noen gode diskusjoner, gjerne med stort engasjement – det gleder jeg meg til, sier Lystad.

Programmet for ledermøtet finner du her.