Regionstyret i NMF Øst inviterer til Ledersamling i Oslo.

Viktige temaer drøftes

Vi annonserer innleder om ikke for lenge. Følg med!

Praktisk

Ledermøtet er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps, men på grunn av bestillinger er vi nødt til å kreve påmelding. Frist for påmelding er satt til 7. november.

Samlingen avsluttes med konsert av regionens musikalske fyrtårn: Regionkorps Øst (konsertstart kl. 17:00), denne gang i samspill med solister fra TUP (Talentutviklingsprogrammet til Norges Musikkhøyskole). Konserten med RØST er gratis for tillitsvalgte som deltar på Ledersamlingen.

Deltakelse fordrer påmelding.