Har du lyst til å dirigere aspirant/junior-korps på Toten?

KBN skolekorps søker ny dirigent til sine aspiranter og juniorer med oppstart i august 2019.

KBN skolekorps er et av skolekorpsene i Østre Toten, og rekrutterer medlemmer fra Kapp og Nordli skoler. I inneværende skoleår består korpset av ca 35 medlemmer, fordelt på hovedkorps og aspirant/junior-gruppe. De fleste av korpsets medlemmer har instrumentopplæring i Østre Toten kulturskole. Samspilløvelser foregår på Kapp skole på onsdagskvelder, både for hovedkorps og aspirant/junior-korps. KBN skolekorps driver målrettet musikalsk arbeid, med fokus på kvalitet i musikkopplæringen og høyt aktivitetsnivå, og involverer aspirant/junior-gruppa i de aller fleste konsertsammenhenger og spilleoppdrag.

Aspirant/junior-dirigentens arbeidsoppgaver:
* Planlegge og gjennomføre aspirant/junior-korpsøvelser, onsdager kl 18-20 på Kapp skole
* Bestemme og tilrettelegge repertoar for aspirant/junior-korpset
* Planlegge og gjennomføre rekrutteringstiltak i KBN skolekorps i tett dialog med styret og hovedkorpsdirigent
* Planlegge og gjennomføre konserter og spilleoppdrag med aspirant/junior-korps i tett dialog med styret og hovedkorpsdirigent

Engasjementet kan kombineres med «korps i skolen» eller «korps i SFO»-prosjekter og noe instrumentalundervisning.

Korpset søker primært etter en musikkpedagog med relevant utdanning og erfaring med unge korpsmusikanter. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved inngåelse av engasjement.

Lønn/honorar etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes på epost: siljeaschehoug@icloud.com

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med:
Silje Aschehoug, styreleder siljeaschehoug@icloud.com