Gjøvik Bykorps er et janitsjarkorps, med i overkant av 40 musikere i alderen 15 år og eldre.
Korpset har variert aktiviteter gjennom korpsåret med konserter, helgeseminar og deltakelse i konkurranser, med NM som det musikalske høydepunktet. Korpset har deltatt i 2. divisjon de siste årene. Korpsets har langsiktige musikalske mål med sin aktivitet og søker nå den rette dirigenten som kan være med å utvikle korpset videre.

Les hele annonseteksten her 

For mer info om stillingen, ta kontakt med:
Gro Kvanli Dæhlin, tlf. 970 27 423
Audun Kristiansen, tlf. 932 21 481

Søknad med CV sendes til post@gjovik-bykorps.no innen 23. november 2018.