Hamar ungdomskorps er eldste leddet i Hamar Janitsjarskole med en besetning på om lag 50 ungdommer 13 – 19 år. Korpset er et populært ungdomskorps i regionen og flere av regionens skolekorps rekrutterer til korpset. Øvelsesdag er torsdager. Korpset øver i korpssalen i Hamar Kulturhus. 
Medlemmene får individuell opplæring via kulturskolen og Janitsjarskolens egne instruktører.

Dirigenten skal ha ansvar for musikalsk ledelse/instruksjon på korpsets øvelser og opptredener. Dette innbefatter ukentlige øvelser, deltakelse på helgeseminar, konserter, valg av repertoar og deltakelse i planlegging av aktiviteter og konserter. Dirigenten skal gi alle musikantene utfordringer, uavhengig av alder og nivå. Dirigenten vil få musikalsk frihet til å drive korpset i ønsket retning.

Arbeidsoppgaver:

 • Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpsets utvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av undervisningsstoff, direksjon på øvelser og konserter, og deltagelse på korpsets styremøter ved behov.
  • Delta på konserter, spilleoppdrag og seminarer.
  • Bidra i rekrutteringsarbeid og bidra til en god overgang fra de yngre leddene/korpsene
  • Inspirere og motivere enkeltmusikanter og korpset som helhet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Erfaring og personlige egenskaper kan erstatte formell kompetanse.
  • Det er en fordel med erfaring som dirigent for skolekorps, alle nivåer.
  • Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge.
  • Dirigenten må kunne tilpasse musikk til korps, og det er en fordel å kunne tilpasse arrangementer slik at alle musikere har utfordringer tilpasset sitt nivå.
  • Gode samarbeidsevner. Dirigenten må samarbeide godt med korpsets og kulturskolens ledelse, og engasjere korpsets medlemmer.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både voksne, barn og unge.
  • Selvstendig og løsningsorientert.
  • Evne til å inspirere og begeistre.
  • Ønske om og glede av å arbeide med barn og unge.
  • Kreativ og initiativrik.

Attester og vitnemål etterspørres før tilsetting finner sted. Politiattest skal forevises.
Lønns- og arbeidsvilkår for dirigenter er i samsvar med Norges Musikkorps forbunds “Arbeidsbeskrivelse for instruktører og korpsdirigenter”. Lønnsplassering etter utdannelse og praksis. Våre dirigenter honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale. Vi trenger dirigenten på plass så snart som mulig fra august 2018.

Vedr spørsmål til stillingen, ta kontakt med: 
leder Per Cato Risberg på tlf. 476 60 003 eller
musikalsk leder Bjørn Are Knutsen tlf. 402 22 018

Søknad sendes til:  post@janitsjarskolen.no

Søknadsfrist: 1. august 2018