Vi er i dag et lite korps, som består av en voksen, stabil gjeng med rundt 15 musikanter, med stor spilleglede og godt humør. Ambisjonsnivået vårt i dag er ikke konkurransespilling, men mer rettet mot konserter i nærmiljøet og samarbeid med andre korps. Vi øver fast på Nordre Ål skole hver tirsdag kl. 19 – 22. Vi søker en inspirerende dirigent som kan bidra til videre musikalsk utvikling, ut fra våre forutsetninger.

Som dirigent skal du:
– Lede korpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styret.
– Lede de faste øvelser 1 dag i uken, i tillegg kommer konserter, seminar mm i løpet av året.

Det er en fordel om du har erfaring med å dirigere korps. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være tålmodig, være initiativrik og ha evne til å lytte og til å samarbeide. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Stillingen vil utgjøre 15-20% av et årsverk, inkludert forberedelser, deltakelse i styremøter etter behov, musikkutvalg og planlegging av aktiviteter.

Lønn etter avtale. Vi følger Norges Musikkorps vedtekter og mønsteravtale for dirigenter.

Nærmere informasjon gis av styreleder Karin Strandheim, tlf. 930 53 288.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes styrets leder, Karin Strandheim på
epost: ka-st3@online.no innen 1. juni.