Ottestad skolekorps er skolekorpset for skolene i Ottestad nærområde og dette inkluderer Arstad skole, Hoberg skole, Steinerskolen og Ottestad ungdomsskole. Korpset teller i dag 43 medlemmer fordelt på aspiranter (9), juniorer (15) og hovedkorps (19). Hovedkorpset øver fast i samfunnssalen i Ottestad på tirsdager kl 15 – 17. Vi søker en inspirerende dirigent som kan bidra til videre musikalsk utvikling og spilleglede for våre eldste musikanter. Korpset har flere konserter i løpet av året i tillegg til spilling i nærmiljøet noen ganger i året.

Som dirigent skal du:

  • Lede hovedkorpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styret og dirigent for junior/aspirant. (stillingen har ikke ansvar for rekrutteringsarbeid i korpset)
  • Lede de faste øvelsene 1 dag i uken, i tillegg kommer konserter, seminar mm i løpet av året.

Du bør ha formell utdanning og god erfaring med dirigering/ensembleledelse av korps. Erfaring og relevant praksis kan veie opp for formell utdannelse. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være tålmodig, være initiativrik og ha evne til å lytte og til å samarbeide med ungdommene. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen vil utgjøre ca 20% av et årsverk, inkludert forberedelser, deltakelse i styremøter etter behov og planlegging av aktiviteter.

Lønn etter avtale, faktureres månedsvis – egen arbeidsavtale utarbeides og signeres av begge parter

Nærmere informasjon gis av dirigent Ola Røndahl tlf 974 86615

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til Ottestad Skolekorps på epost: ottestad.skolekorps@gmail.com innen 21. juni.