Rena Skolekorps må bygge opp et nytt korps fra bunnen av, og til den jobben trenger vi hjelp av deg! Oppstart høsten 2024.

Personlige kvaliteter kan være vel så viktig som formell musikalsk utdannelse, men vi vektlegger, og ønsker oss, en del egenskaper:

  • Glad i å jobbe med barn og ungdom
  • Engasjert og motivert
  • Gode samarbeidsevner
  • Bruke humor i opplæringen

Vår stamme er nå ca. 15 musikanter i alderen 9-11 år, samt en støttespiller fra ungdomsskolen.

De har fått opplæring på kornett og klarinett gjennom «Korps i skolen». I tillegg har de hatt samspill i skolen.

Vi har også hatt noe instruksjon på djember for en gruppe fra 2. klasse som skal starte med «Korps i skolen» fra høsten.

Våre ambisjoner er å få til opplæring på flere instrumenter.

Øvelseskvelden vil være onsdager kl. 18-20.

Politiattest må fremlegges.

Mer informasjon fås ved å ringe Mette K. Walmsnæss, tlf. 400 71 969

Søknad med enkel cv sendes til: rena.janitsjar@gmail.com
Søknadsfrist: snarest