TSK søker en engasjert, oppfinnsom og motiverende dirigent som vil gi ungdommen utfordringer på sitt nivå og gjerne finner på litt sprell.

Tangen Skolekorps (TSK) ble stiftet i 1954 og er et musikktilbud for unger som sogner til Tangen og Espa i Stange kommune. TSK er ett aktivt korps med 31 medlemmer fordelt på 5 aspiranter,
8 juniorer og 18 hovedkorpsmedlemmer. TSK er kjent for et hyggelig miljø, fine opptredener/ konserter, godt opplæringstilbud, ryddig økonomi. Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund.

Tangen Skolekorps har et velfungerende dugnadsmiljø blant foreldrene og ellers i bygda, og gjør gjerne litt ekstra ut av sine konserter og arrangementer til beste for korpsmedlemmene

Vi øver hver tirsdag på Tangen skole, med fellesøvelse fra 18:00 – 20:30.
Det er også enetimer i tiden fastsatt for fellesøvelse.

Korpset faste opptredener er;

 • Høstkonsert
 • Julekonsert
 • Showkonsert
 • mai
 • Tur annen hvert år
 • I tillegg deltar korpset innimellom på andre konserter i regionen,
  NMF konkurranser og annet avhengig av sesongens muligheter og korpsets
  ønsker.
 • Korpset er åpent for forslag fra dirigenten

Det er lagt opp til seminarer en gang i halvåret hvor vi leier inn instruktører dersom det er behov for dette.

Vi søker en dirigent som:

 • Har gode musikalske kunnskaper
 • Er god til å kommunisere med barn/ungdom
 • Er tydelig og jobber målrettet
 • Kan tilpasse stemmer ved behov
 • Har evnen til å inspirere og engasjere
 • Er iderik og initiativrik

En viktig del av jobben er å ha god løpende dialog med juniordirigentdirigent og styret, og ved deltakelse på styremøter ved behov.

Personlig egnethet er VEL SÅ VIKTIG som formell musikalsk utdanning.

Korpset ønsker prøvedirigering før ansettelse.

Vi tilbyr:
Et veldrevet korps med engasjerte medlemmer og foreldre. Honorar etter avtale og stor musikalsk frihet så lenge elevene er med på «notene»

Tiltredelse august 2022.

Søknad sendes pr mail til: tangenskolekorps@gmail.com

Søknadsfrist : 6.mars 2022 Snarest !

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Hvis du har spørsmål til stillingen, ta kontakt med Anita Tyseng, tlf. 917 57 984,
evt. nåværende hovedkorpsdirigent Ola Fredheim Haug, tlf. 934 61 349.