Torpa BygdeBrass ble stiftet i 2011 og er et korps i vekst og utvikling. Korpset har i dag ca. 20 medlemmer.

Vi har mange ulike konserter og aktiviteter gjennom sesongen, blant annet deltagelse på konkurranse, kirkekonserter, julegrantenninger og konserter sammen med andre korps i området. I 2023 deltok vi også i NM Brass for første gang!

Vi øver på den nye skolen i Torpa på søndager kl 18:30-21:00. Øvingsdag kan diskuteres.

Vi er en sprudlende og inkluderende gjeng hvor det er plass til alle. Korpsøvelsen er ukas høydepunkt så vel sosialt som musikalsk.

Vi liker å spille variert musikk og ønsker noe å strekke oss etter.

Vi ønsker en dirigent som

  • er engasjerende og inspirerende
  • bidrar til trivsel på øvelsene
  • har god samarbeidevne
  • er strukturert og systematisk, punktlig og presis
  • fungerer som styrets musikkfaglige rådgiver
  • evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med styret og noteutvalget
  • kan stille krav til korpset tilpasset en medlemsmasse med ulik musikkfaglig kompetanse og ut fra den besetningen vi til enhver tid har

Lønn etter avtale.
Før ansettelse blir aktuelle kandidater invitert til prøvedirigering.

Ser du på dette som en spennende utfordring, hører vi gjerne fra deg!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon,
ta kontakt med leder Tor Andreas Walhovd på telefon 908 83 401.

Søknad med CV sendes på epost TorpaBygdebrass@gmail.com innen 01.05.2023.