• Korpset søker personer som har utdanning innen musikk (eller er under utdanning), fortrinnsvis fra høgskole eller universitet. Personen bør være tydelig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner.
  • Tiltredelse fra august 2020.Instruksjonen foregår på Hammartun skole rett etter skoletid på onsdager. Nærmere tidspunkt vil bli informert om etter hvert.
  • Musikantene har enkeltundervisning, og er på nybegynnernivå. I tillegg har aspirantene samspill med egen dirigent.

 

Arbeidsoppgaver:

– Forberede og gjennomføre instruksjon

– Sørge for god kommunikasjon med musikantene

– Kommunikasjon med musikalsk leder vedr. musikantenes faglige progresjon

– Samarbeid med korpsledelsen og oppfølging av musikantene og deres foresatte

 

Korpset tilbyr:

– Et veldrevet korps med lange tradisjoner

– Et korps med mulighet for flere elever

– Gode lønnsbetingelser

 

Spørsmål om stillingen rettes korpsleder Vibeke Pedersen, tlf 97114186 eller korpsleder@hammartunskolekorps.com ev til dirigent Jon Kristian Solberg, tlf. 40643112, jonkristiansolberg@gmail.com

Søknad med CV sendes til korpsleder@hammartunskolekorps.com
Søknadsfrist: snarest