Ottestad skolekorps teller for tiden ca 40 medlemmer mellom 7 og 19 år, fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Korpset søker en person som har utdanning innen musikk (eller er under utdanning), fortrinnsvis fra høgskole eller universitet. Søkere med dokumentert erfaring fra grovmessingundervisning vil og bli vurdert. Personen bør være tydelig og strukturert, ha gode samarbeidsevner og god kontakt med barn. Vi ønsker søkere med undervisningskompetanse på Eufonium/Bariton og Trombone.

Praktisk informasjon:

– Tiltredelse fra august 2021.
– Instruksjonen foregår på Arstad og Hoberg barneskole i og etter sfo-tid. Aktuelle dager drøftes med korpset.
– Musikantene har 25 min. enkeltundervisning hver uke i skoleåret.
– Musikantene er 8-18 år.
– Det anslås ca 5 tromboneelever, og 3 baritonelever

Arbeidsoppgaver:
– Forberede og gjennomføre instruksjon
– Sørge for god kommunikasjon med elvenes foresatte
– Kommunikasjon med musikalsk leder vedrørende musikantenes faglige progresjon
– Samarbeid med styret, delta på instruktørmøte 1 gang/semester.

Korpset kan tilby:
– Et korps i vekst og mulighet for flere elever
– Gode lønnsbetingelser

Spørsmål om stillingen rettes til dirigent Ola Röndahl tlf: 97486615 eller
leder Rita Helgesen: ottestad.skolekorps@gmail.com.

Søknad med Cv sendes til : ottestad.skolekorps@gmail.com

Søknadsfrist 28. juni 2021