Det søkes etter en dirigent som:

  • er engasjerende, kreativ, pedagogisk og inspirerende for unge musikere
  • bidrar til kvalitet og trivsel på øvelsene
  • samarbeider godt med aspirantdirigenten
  • bidrar med gode ideer til repertoar, konserter og aktiviteter som viser fram korpset på en fin måte og kan føre til økt rekruttering
  • bidrar til å nå korpsets målsettinger, utfra musikerens kunnskap og korpsets besetning
  • har god samarbeidsevne
  • er strukturert og systematisk, punktlig og presis

Dirigenten må påregne øvelser i hht. skoleruta for Elverum kommune, samt noe kveld og helgearrangement på konserter og seminarer.

Det øves i gode lokaler på Kulturskolen i sentrum og på forsamlingslokalet Norvang i Hernes. Øvingsdag er onsdag, men dette kan diskuteres for riktig kandidat. Korpset er  annenhver uke på de to øvingsstedene. Hernes og EBU øver til både konserter og ulike andre aktiviteter gjennom sesongen. Vi har samarbeid med Kulturskolen, der vi tilbyr korpsmusikerne øving på sitt instrument eller i gruppe.

For spørsmål, ta kontakt med
Christin Nyland, tlf. 482 60 004

Se også
http://hernesskolekorps.no/om-hernes-skolekorps/ og https://ebuk.no

Søknad sendes til styret@ebuk.no
Ny søknadsfrist: 1. mai 2020