OM KORPSET
Hessa og Aspøy skolekorps holder til på Hessa skole i Ålesund kommune. Hovedkorpset  teller i dag 25 medlemmer, juniorer er 10 stk og aspiranter 8-10.Vi er det eneste skolekorpset i ytre bydel og rekrutterer fra Hessa skole og Aspøy skole. Aspiranter er fra 7 år til de eldste musikantene som fyller 18 år.

Korpset har flere konserter i løpet av året i tillegg til spilling i nærmiljøet. Vi har de tre siste årene deltatt i NM i tredje divisjon. De fire siste årene har korpset deltatt i nordvesten. De to siste årene i 1.divisjon.

OM DEG
Hessa og Aspøy skolekorps ser etter en dirigent med «hodet og hjertet på rett plass»; en dirigent som liker å jobbe med barn og unge, har gode kommunikasjonsevner, evnen til å se muligheter og legge til rette.

Du må gjerne kunne skrive og arrangere musikk som passer besetning og nivå. Vi søker en person som ønsker å gjøre en forskjell for barn og ungdom i ytre bydel som ønsker å spille et instrument i skolekorpset. Vårt motto er at vi har plass til alle som ønsker å spille hos oss. Vi ønsker at musikantene skal kjenne på musikkglede og mestring i musikken.

Øvelsene våre er på torsdager fra kl 18.00-20.30, inkludert pause.

Som dirigent skal du:

  • Lede hoved korpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styre og junior/aspirantkorps-dirigent.
  • Lede de faste, ukentlige øvelsene.
  • I tillegg kommer konserter, seminar, spilleoppdrag, turer mm i løpet av året.
  • Ha dialog med skole og lede korps rekruttering på Hessa  skole og Aspøy skole(ofte i samarbeid med styret og  Ålesund kulturskole)
  • Ha det generelle musikalske ansvaret for korpset og ha dialog med instruktører.

Du bør ha formell utdanning og god erfaring med dirigering / ensembleledelse av korps. Erfaring og

relevant praksis kan veie opp for formell utdannelse.

Du må ha gode kommunikasjonsevner, ha evnen til å lytte og til å samarbeide med barna og

ungdommene, være tålmodig og initiativrik. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen vil utgjøre ca. 20-25% av et årsverk, inkludert forberedelser, deltakelse i styremøter etter

behov og planlegging av aktiviteter.

Lønn etter avtale, faktureres månedsvis – egen arbeidsavtale utarbeides og signeres av begge parter.

 

Søknadsfrist: Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Nærmere informasjon gis av Martha Trones tlf 91520080

Skriftlig søknad med CV ,politiattest og referanser sendes til hessamusikken@gmail.com