Fra 17. august 2015 er det ledig 12 % stilling som juniorkorpsdirigent for Vang skolekorps.

Vang skolekorps består av 56 musikanter i alderen 6-19 år, fordelt på tre korps med ulikt nivå. Aspirantkorpset har for tiden 21 medlemmer, juniorkorps har 18 medlemmer og hovedkorpset har 17 medlemmer. Vi rekrutterer medlemmer fra fire barneskoler i Hamar kommune (Ridabu, Lovisenberg, Lunden og Ingeberg). Korpset har de siste årene deltatt i Norges Musikkkorps forbunds korpsbyggingsprosjekt «Bli bedre – få det bedre».

Juniorkorpset har felles ukentlig øvelse på Ridabu skole mandager kl. 18.00-19.45. Musikantene i juniorkorpset er i alderen 7-12 år, og alle har spilt 1-2 år i korps.

Dirigenten for juniorkorpset har det musikalske ansvaret for juniorene, i nært samarbeid med hovedkorpsdirigent, aspirantdirigent og korpsets musikalske leder, Thomas Amundsen.

Vi søker etter en dirigent som er engasjert, har godt lag med barn, har gode musikkpedagogiske evner, er fleksibel og vil være med å utvikle korpset sammen med barn, foreldre og øvrige musikalske ledelse. Det er ønskelig med faglærerutdanning i musikk eller annen musikkfaglig kompetanse. Pedagogisk kompetanse er en forutsetning.

Lønns- og arbeidsvilkår for dirigenter er i samsvar med Norges Musikkorps Forbunds «Arbeidsbeskrivelse for instruktører og korpsdirigenter». Lønnsplassering etter utdannelse og praksis.

Søknadsfrist 20.06.2015.

Søknad sendes på e-post til korpsleder Thomas Amundsen: thomas(a)villamar.no

Attester og vitnemål fremlegges ved intervju eller etterspørres før tilsetting finner sted. Politiattest skal forevises før eventuell tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
korpsleder Thomas Amundsen tlf. 952 48 998 eller
styreleder Gunhild T. Alstad, tlf. 415 24 143