Regionkorpset i NMF Innlandet, HOKK,  søker ny dirigent for sesongene 2021/22 og 2022/23.

HOKK består i dag av omlag 60 ivrige musikanter i alderen 15-19 år. Opptak av medlemmer til HOKK gjøres for ett år av gangen, og knyttes vanligvis tett til deltagelse på våre sommerkurs. HOKK har vanligvis tre helgesamlinger pr sesong. I 2022 planlegges det også en samling i pinsehelgen, i forbindelse med besøk fra Orkesterefterskolen i Danmark. Ordinære samlinger består av øvelse fra fredag ettermiddag og avsluttes med konsert i samarbeid med teknisk arrangør/vertskorps søndag ettermiddag. HOKK har janitsjarbesetning.

Datoer for samlingene i de to kommende sesongene er:
10. – 12.  september 2021
19. – 21.  november 2021
18. – 20.  februar 2022
3. – 6. juni 2022 (Pinsehelgen), besøk fra Orkesterefterskolen, Danmark
9. – 11. september 2022
18. – 20. november 2022
17. – 19. februar 2023

Andre spilleoppdrag og opptredener med HOKK kan komme i tillegg.

Se og hør HOKK her:

Vi ser etter en dirigent som kan lede HOKK mot nye musikalske høydepunkt, som utarbeider gode repertoarplaner og prøveplaner for samlingene og som er sosialt trygg sammen med tenåringer. Personlig egnethet tillegges stor vekt i tillegg til musikkfaglige kvalifikasjoner. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
Honorar etter avtale.

 

Send søknad og CV til :
NMF Innlandet, Fakkelgården, 2624 Lillehammer, innlandet@musikkorps.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Har du spørsmål om stillingen, kontakt:
Ola Fredheim Haug, musikkonsulent i NMF Innlandet, ola@musikkorps.no, tlf 93461349