Det søkes etter:
• En engasjerende, kreativ og motiverende leder
• En som bidrar til kvalitet og trivsel på øvelsene
• Som styrer det pedagogiske arbeidet, planlegger konserter, aktiviteter, repertoar etc
• Samarbeider med aspirantdirigenten
• Har gode samarbeidsevner
• Er strukturert, sympatisk, punktlig og redelig

Arbeidsoppgaver:
• Ukentlige øvelser iht kommunens skolerute
• Minimum 1 seminar per halvår
• Opptil 5 konserter per halvår
• Delta i kulturskolens lærermøter for å opprettholde samarbeidet mellom korpset og kulturskolen samt være bindeleddet mellom korpset og kulturskolen
• Være delaktig i deler av styrets arbeid som å planlegge sesongen

Kvalifikasjoner:
• Minimum 3 års erfaring med dirigering
• Gjerne musikkutdannelse, men bred og god erfaring kan kompensere for dette
• Personlig egnethet vektlegges

For spørsmål ang stillingen, ta kontakt:
Kim André Halhjem, styreleder
Tlf: 976 40 246
E-post: khalhjem@online.no

Søknad og CV sendes khalhjem@online.no
Ny søknadsfrist: 15.05.20