Korpset søker en dirigent som:

 • Har gode musikalske kunnskaper
 • Er god til å kommunisere med barn/ungdom
 • Er tydelig og jobber målrettet
 • Kan tilpasse stemmer ved behov
 • Har evnen til å inspirere og engasjere
 • Er iderik og initiativrik

En viktig del av jobben er å ha god løpende dialog med aspirantdirigent og styret, og ved deltakelse på styremøter ved behov.

Korpset ønsker prøvedirigering før ansettelse som vil foregår i løpet av de første ukene
etter påske, slik at avgjørelse om ansettelse kan være klart tidlig våren 2019.
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ev. engasjement.

Korpset øver hver tirsdag på Tangen skole, med fellesøvelse fra 1730 – 1900 og fra 1900 -2030 gis det enetimer med instruktør til alle elever.

Korpset faste opptredener er:

 • Loppemarked
 • Julekonsert
 • Showkonsert
 • Faste oppdrag i mai
 • Tur annen hvert år
 • I tillegg deltar korpset  på andre konserter i regionen,
  NMF-konkurranser mm, avhengig av sesongens muligheter og korpsets
  ønsker.

Les hele utlysningen her

Søknad sendes pr mail til; trso@omfjeld.no

Søknadsfrist:  22 feb. 2019

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest

Ved spørsmål ang stillingen ta kontakt med Trond Solvang, leder 959 83 581 ev. nåværende hovedkorpsdirigent Kåre Nordseth 906 99 543