Torpa BygdeBrass ble stiftet i 2011 og er et korps i vekst og utvikling. Korpset har i dag ca 20 medlemmer.

Korpset har mange ulike konserter og aktiviteter gjennom sesongen, blant annet deltagelse på konkurranse på Otta, kirkekonserter, julegrantenninger og konserter sammen med andre korps i området.

Torpa BygdeBrass øver i Torpa søndager 1900-2130. Til vanlig øves det på skolen, men pga ombygging vil man ha midlertidig øvelokale en periode. Øvedag kan diskuteres.

Korpset består av en sprudlende og inkluderende gjeng hvor det er plass til alle. Korpsøvelsen er ukas høydepunkt såvel sosialt som musikalsk.

Det søkes etter en dirigent som

  • er engasjerende og inspirerende
  • bidrar til trivsel på øvelsene
  • har god samarbeidevne
  • er strukturert og systematisk, punktlig og presis
  • fungerer som styrets musikkfaglige rådgiver
  • evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med styret og noteutvalget
  • kan stille krav til korpset tilpasset en medlemsmasse med ulik musikkfaglig kompetanse og ut fra den besetningen vi til enhver tid har

Lønn etter avtale

Før ansettelse blir aktuelle kandidater invitert til prøvedirigering

For spørsmål, ta kontakt med leder Lene Fossum på telefon 952 88 509.

Søknad med CV sendes på epost TorpaBygdebrass@gmail.com innen 01.04.2020