Raufoss skolekorps har ledig stilling som dirigent for aspirant- og juniorkorpsene. Raufoss skolekorps holder til på Korta skole på Raufoss. Korpset teller per dags dato ca 40 medlemmer mellom 7 og 20 år, fordelt på aspiranter, juniorer, hovedkorps og drill.

 

Vi søker fortrinnsvis personer som har utdanning innen musikk (eller er under utdanning) fra høgskole eller universitet, men er også åpen for å vurdere andre. Du bør være tydelig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner. Erfaring med undervisning av barn og personlig egnethet vektlegges.

 

Praktisk informasjon:

·         Tiltredelse snarest.

·         Stillingen er et vikariat ut skoleåret, med mulighet for forlengelse.

·         Instruksjonen foregår på Korta skole på torsdager klokken 16.45-19.00.

·         Aspirantene undervises i samarbeid med musikalsk leder/dirigent for hovedkorpset og teller per dags dato 9 medlemmer fordelt på klarinett, baryton, trombone og slagverk.

·         Juniorene undervises av deg som dirigent alene, og teller per dags dato 8 medlemmer på fløyte, klarinett, kornett, baryton, trombone og slagverk. Vi legger vekt på samarbeid med musikalsk leder/dirigent for hovedkorpset.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Forberede og gjennomføre undervisning

·         God kommunikasjon med musikalsk leder/hovedkorpsdirigent

·         Samarbeid med styret rundt annen oppfølging av musikantene

 

Vi kan tilby:

·         Et veldrevet korps med lange tradisjoner

·         Et korps under oppbygning med vekt på rekruttering av nye musikanter

·         Gode lønnsbetingelser

 

Spørsmål om stillingen rettes dirigent Kristine Lægernes: 97008958 eller raufoss-skolekorps@online.no.

Søknad med CV sendes til raufoss-skolekorps@online.no snarest.