Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole, der Dovre kommune er vertskommune. Vi har et samarbeid med korpsene i våre kommuner med salg av dirigent- og lærerstillinger.

Vikariatet er i 55 % stilling- og lærerstilling er for korps i Lesja kommune; Lesja skulemusikk og voksenkorpset Kjøremgrenda Musikkforening.

Les hele utlysningsteksten HER.