Levelkursene skal kvalitetssikre fremtidens EM- deltakere, og det settes krav fra NBTA Europe om bestått kurs i utvalgte klasser på EM Twirling og Majorettes.

Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i drill- og dansemoduler på nivå 1 og 2, og på kurset finslipes riktig drill- og danseteknikk. Man må bestå Level 1 før man kan ta Level 2.

Vi erfarer at kravet for å bestå eksamen ligger på advanced-nivå i konkurransesammenheng, men alle drillere kan ha glede og utbytte av kursets innhold uavhengig av et eventuelt uttak til internasjonale mesterskap.