Levelkursene skal kvalitetssikre fremtidens EM- deltakere, og det settes krav fra NBTA Europe om bestått kurs i utvalgte klasser på EM Twirling og Majorettes. Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i drill- og dansemoduler på nivå 1 og 2, og på kurset finslipes riktig drill- og danseteknikk.

Man må bestå Level 1 før man kan ta Level 2.

Vi erfarer at kravet for å bestå eksamen ligger på advanced nivå i konkurransesammenheng, men alle drillere kan ha glede og utbytte av kursets innhold, uavhengig av et eventuelt uttak til internasjonale mesterskap.

Kursene settes opp med forbehold om at det vil være mulig å gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldene retningslinjer for smittevern.