I mai 2015 var drillinstruktører fra hele Europa samlet for å gjennomgå teknikk og terminologi med et felles mål om enighet, likhet, utvikling og fokus på riktig teknikk. Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i henholdsvis Drillmodul nivå 1-4 og Dansemodul nivå 1-4. For å kvalitetssikre fremtidens EM-deltakere, har en nedsatt arbeidsgruppe NBTA Europe besluttet at alle Solo 1 Baton-deltakere på EM Twirling 2016 skal ha bestått Level 1 Twirl & Dance. I fremtiden kommer kravene trolig til å øke, og til å omfatte flere kategorier enn bare Solo 1 Baton.

Siden kvalifisering til EM Twirling 2016 foregikk på NM Korpsdrill 2015, var det først naturlig å gjennomføre pålagt leveltesting – dvs. en slags praktisk eksamen med utvalgte obligatoriske øvelser/serier – i forbindelse med nettopp NM. Slik ble det ikke i år, men undervisning av ulike levels fra European Teaching Program kommer til å bli et fast innslag på helgekurs, sommerkurs og på ledig dag ved éndagerskonkurranser i fremtiden, og vi anbefaler alle konkurransedeltakere å gjennomføre de praktiske testene når de har anledning.

I høst vil level 1 undervises på følgende steder*:

25. – 27. september i Vennesla

23. – 25. oktober på Skedsmo

23. oktober i Haugesund (påmeldingsskjema)

19. – 21. november på Stjørdal

11. – 13. desember på Skudenes

NY MULIGHET: 21. november – Svolvær

I tillegg til level 1-gjennomgang, inneholder kursene i Vennesla, Skedsmo, Skudenes og Stjørdal drill- og danseteknikk, triks, 2 baton, contact material, aerials, rolls m.m. 

*: Med forbehold om endringer