I mai 2015 og september 2017 var drillinstruktører fra hele Europa samlet for å gjennomgå teknikk og terminologi med et felles mål om enighet, likhet, utvikling og fokus på riktig teknikk. Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i henholdsvis Drillmodul nivå 1-4 og Dansemodul nivå 1-4. For å kvalitetssikre fremtidens EM-deltakere, nedsatte NBTA Europe en arbeidsgruppe som vedtar levelkrav for hvert år.

Her er kravene for 2021:

  • Alle solister i Solo 1 Baton, Solo 2 Baton, Solo X Strut og Rhythmic twirl (drilldans solo) må ha bestått level 2
  • Alle solister i Solo 3 Baton må ha bestått level 1. Alle solister i Solo 3 Baton senior/adult kvinner og senior menn må i tillegg ha bestått level 2.
  • Alle deltakere i Twirl duet må ha bestått level 2
  • Alle deltakere i Twirl team, Dance Team og Twirling Corps må ha bestått level 1
  • I pom pons og Majorettes-troppsklassene er det ingen levelkrav

 

Levelkurs i NMF-regi framover:

Oversikt over kurs