I mai 2015 og september 2017 var drillinstruktører fra hele Europa samlet for å gjennomgå teknikk og terminologi med et felles mål om enighet, likhet, utvikling og fokus på riktig teknikk. Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i henholdsvis Drillmodul nivå 1-4 og Dansemodul nivå 1-4. For å kvalitetssikre fremtidens EM-deltakere, nedsatte NBTA Europe en arbeidsgruppe som vedtar levelkrav for hvert år.

Levelkurs i NMF-regi framover:

Oversikt over kurs