Disse korpsene med sine respektive dirigenter skal denne gangen delta:

2.divisjon
Aalesunds Ungdomsmusikkorps
dir. Stjin Berbe

Sykkylven Janitsjarorkester
dir. Jan Petter Frostad

3.divisjon
Tresfjord Janitsjar
dir. Arnfinn Dalhaug

4.divisjon
Musikklaget Brage
dir. Jette H. Holstad

Musikklaget Ulf
dir. Thomas Swatland

6.divisjon
Musikkorpset Tempo
dir. Marcus Alexandersson

Åndalsnes Musikkforening
dir. John Hudson

Vi håper at konkurranseoppkjøringen har vært  så god som den kan bli og at dere får en god opplevelse i Trondheim. Lykke til!