Malen er i svart/hvitt for at korpsene selv skal kunne tilpasse med fargene som blir brukt i korpsets logo, fane og uniform. Korpsene oppfordres også til å bruke bilder som gjenspeiler deres aktiviteter.

Malen inneholder de punkter som bør med for at en rekrutteringsbrosjyre skal gi tilstrekkelig informasjon til nye foreldre og foresatte.

Mal til rekrutteringsbrosjyre  lastes ned her

NMF har utarbeidet rekrutteringsmateriell som kan benyttes i arbeidet med å skaffe nye musikanter og for å markedsføre korpset.

Materiell «I love korps»

Trenger dere tips til aspirantopplæringen, kan flere aspiranttips lastes ned her:
Aspiranttipset