I anledning Musikkorpsenes år og NMFs 100-årsjubileum i 2018 gikk regionstyret i NMF Rogaland inn for at det skulle spilles inn en cd med marsjer. Marsj er en tradisjonsbærende sjanger man ønsker både å dokumentere, men også ta med inn i de neste 100 årene.
Utvalgte korps fra i regionen ble inviterte til å delta med en marsj hver, korpsene ble valgt ut med tanke på god spredning både geografisk samt med henblikk på korpstype (janitsjar/brass).

Korpsene fikk være med å plukke ut hvilke marsjer som ble brukt, med ett unntak:
Norge fikk i korpsåret 2018 kåret en nasjonalmarsj, den kjente og kjære «Valdresmarsj» av Johannes Hanssen.
Æren av å spille inn denne gikk automatisk til Rogaland Ungdomskorps, som jo er NMF Rogalands representasjonskorps.

Innspillingen foregikk i Stavanger Konserthus, Kuppelhallen, 14. og 15. april. Produsent var Asgeir Grong fra Grong Musikproduksjon.

CDen er nå klar, og alle korps i Rogaland får i disse dager tilsendt hvert sitt eksemplar. I tillegg vil det være mulig å kjøpe platen på mange av CD-korpsenes konserter, eller ved å kontakte administrasjonen på rogaland@musikkorps.no.

 

Innspillingen er støttet av Stavanger Konserthus IKS.

 

Sporliste:

Valdresmarsj – Rogaland Ungdomskorps
Norge i rødt, hvitt og blått – Gjesdal Brass Band
Holmenkollmarsj – Haugesund Janitsjarorkester
Gammel Jegermarsj – Tysvær Brass
Den norske Løve – Sverre Sigurdson Musikkorps
Jegermarsj I.R. 18 – Stavanger Musikkorps av 1919
Bergenhus Marsj – Jørpeland Musikorps
Marsj til Trollpikken – Egersund Musikkorps
Death or Glory – Stavanger Brass Band