Hvordan påvirke politisk:

  • Observer/delta på politiske møter. I Oslo er det bydelene som tar avgjørelsene vedrørende lokalmiljøene, i resten av Norge er det kommunene
  • Skaff deg oversikt over hvilke politiske komiteer som er relevant for din sak, men til slutt er det kommunestyret som beslutter
  • Opprett kontakt med en relevante politikere i ditt lokalmiljø
  • Be om møte med administrasjonen i din kommune rundt problemstillingene korpset har. Dersom administrasjonen har rammer / muligheter vil dette være en raskere vei til løsning enn politisk arbeid.
   Får du nei hos en saksbehandler/administrasjonen, ikke nøl med å ta kontakt med en politiker.
  • Det kan være lurt å arbeide sammen med andre korps i kommunen i forhold til politisk arbeid.

  Vårt tips er å komme med konkrete positive saker som første steg når man kontakter politikere. Politiske halvtimer preges ofte av mindre positive innlegg, og ved å bidra med noe positivt kan man skille seg ut og skape engasjement og et godt utgangspunkt for videre arbeid.